การวางแผนครอบครัว

posted on 05 Dec 2008 22:11 by sukanya26

 

การวางแผนครอบครัว        การที่บุคคลหรือคู่สมรสวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อมีบุตรในช่วงเวลาที่ต้องการ หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา เว้นช่วงเวลาการมีบุตรให้เหมาะสมกับอายุและสุขภาพของร่างกาย มีบุตรจำนวนพอเหมาะ ทั้งนี้เพื่อให้มารดาและบุตรที่เกิดมามีสุขภาพดี ได้รับการเลี้ยงดูอบรมให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอีกด้วย ประโยชน์ของการวางแผนครอบครัว

ประโยชน์ของการวางแผนครอบรัวต่อมารดา มีดังนี้

1. ช่วยลดอัตราตายของมารดาเนื่องจากการตั้งครรภ์ เช่น การตกเลือด การติดเชื้อโรค ครรภ์เป็นพิษ และอื่น 2. ช่วยลดอัตราการทำแท้ง และป้องกันอันตรายจากการทำแท้งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการดูแลรักษา และการให้บริการคุมกำเนิดหลังแท้งบุตร

3. ป้องกันการตั้งครรภ์ในสตรีที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ อายุต่ำกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 35 ปีมีบุตรเกิน 4 คน มีโรคเรื้อรังทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน รวมทั้งผู้ที่มีประวัติคลอดยาก เคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ตัวเตี้ยหรืออ้วนผิดปกติ หรือกระดูกเชิงกรานผิดปกติ เป็นต้น

4. ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ถี่และมากครั้งเกินไป

5. ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางในเด็กซึ่งเกิดจากการแท้ง การคลอด และผลการตกเลือดก่อนหรือหลังคลอด

6. ช่วยลดอันตรายจากการคลอด เช่น ปากมดลูกเป็นแผล กระบังลมหย่อน มดลูกเคลื่อนและอาการแทรกซ้อนหรืออันตรายต่อระบบทางเดินปัสสาวะ และทวารหนัก เป็นต้น

7. ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่าง โดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัย นอกจากนี้การคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมน หมวกยางครอบปากมดลูก และยาฆ่าเชื้ออสุจิ อาจช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดการอักเสบของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานได้ และถ้ามีอาการอักเสบเกิดขึ้น ก็จะได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้หายขาดได้ ช่วยลดปัญหาการมีบุตรยาก

8. ลดความวิตกกังวลจากการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการ สุขภาพทั่วไปและสุขภาพจิตดีขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ความสุขทางเพศสัมพันธ์ดีขึ้น

9. มีผลพลอยได้ (non – contraceptive health benefit) ต่าง และได้รับบริการตรวจสุขภาพอื่น เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจและสอนตรวจเต้านม ตรวจภายใน ตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกตรวจเลือด/ปัสสาวะ และตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงสามารถพบภาวะผิดปกติต่าง และให้การดูแลรักษาอย่างถูกต้อง

ประโยชน์ของการวางแผนครอบครัวต่อบิดา มีดังนี้

1. ลดภาระของบิดาในความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัวไม่เคร่งเครียด มีเวลาพักผ่อน ทำให้สุขภาพจิตของบิดา มารดาและบุตรดีขึ้น

2. มีผลทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดาและบุตร การมีบุตรจำนวนพอเหมาะจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุตรก็จะดีด้วย

 ประโยชน์ของการวางแผนครอบครัวต่อบุตร มีดังนี้

1. ช่วยให้บิดา มารดาเลือกเวลามีบุตรในเวลาที่ต้องการ มีความพร้อมในทุกด้าน จึงสามารถเลี้ยงบุตรอย่างดี ให้ความรักและความอบอุ่นได้เต็มที่ มีผลดีต่อการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของบุตร

2. ลดอัตราตายของเด็ก โดยการเว้นระยะการมีบุตรได้มากกว่า 2 ปี จะช่วยลดอัตราตายของเด็กได้มาก

3. ลดอันตราย หรืออัตราตายของเด็กที่เกิดจากมารดาที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเด็กที่คลอดมักจะมีสุขภาพไม่แข็งแรง

4. ป้องกันการมีบุตรในช่วงอายุที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ มีลูกอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือเกิน 35 ปีหรือเว้นระยะการมีบุตรน้อยกว่า 2 ปี และ/หรือ มีบุตรมากกว่า 4 คน บุตรที่เกิดมาอาจมีปัญหาต่างๆ เช่น เด็กโตช้า ภาวะโภชนาการไม่ดี มีโอกาสเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายและเป็นบ่อย การพัฒนาเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ อุบัติการณ์เกิดรูปวิปริตแต่กำเนิด (congenital anomalies) เพิ่มขึ้นแนวโน้มปัญหาด้านสติปัญญาหรือการศึกษาเล่าเรียนต่ำ มีอัตราเกิดได้สูงกว่าเด็กปกติ เป็นต้นนอกจากนี้การวางแผนครอบครัว ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ จะทำให้มีการพัฒนาประชากรให้มีสุขภาพดี มีการศึกษาดี เป็นประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก และการวางแผนครอบครัว ยังทำให้ประชากรวัยทำงานเพิ่มขึ้น ส่วนประชากรวัยเด็ก (อายุ 0 – 14 ปี) มีอัตราส่วนน้อยลง ทำให้อัตราส่วนการเป็น ภาระต่อผู้ที่อยู่ในวัยทำงานลดลง กำลังผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

edit @ 6 Dec 2008 09:20:42 by baipor

edit @ 6 Dec 2008 11:24:24 by baipor

Comment

Comment:

Tweet

การวางแผนครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่ฉันถูกมองไปยังกระดาษของฉันเสร็จสิ้นภารกิจระยะวิทยาลัย

#2 By paxil lawyer (110.37.48.89) on 2010-10-22 14:11

big smile open-mounthed smile confused smile

#1 By (125.27.170.29) on 2009-08-24 19:29