ห่วงอนามัย

posted on 05 Dec 2008 22:18 by sukanya26
ห่วงอนามัย   
        
       ห่วงอนามัยคืออุปกรณ์ป้องกันการตั้งครรภ์ ที่สอดผ่านช่องคลอดเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูก  ห่วงอนามัยที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือแกนรูปตัว T และแกนรูปสมอเรือ ห่วงอนามัยทุกชนิดมีสายไนล่อนเล็กผูกไว้ที่ปลายล่างเพื่อความสะดวกในการตรวจห่วงอนามัยด้วยตนเอง  ห่วงอนามัยจะไม่เหมาะสำหรับผู้ยังไม่เคยมีบุตรแต่เหมาะสำหรับผู้มีบุตรแล้ว  และต้องการคุมกำเนิดเป็นเวลานานกว่าสองปีติดต่อกัน การใส่ห่วงอนามัยจะเหมาะที่สุด และหายห่วงเรื่องการตั้งครรภ์ในขณะนั้น  แต่เมื่อถอดห่วงอนามัยแล้วก็สามารถตั้งครรภ์ได้ทันที        ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ห่วงอนามัย          ห่วงอนามัยแต่ละชนิดมีอายุใช้งานแตกต่างกันออกไป โดยเฉลี่ยก็คือสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้นานระหว่าง 3-8 ปี การใส่ห่วงอนามัยต้องให้แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ใส่ให้  การใส่ไม่มีข้อยุ่งยากใด ๆ ใช้เวลาในการใส่เพียง 5 นาทีเท่านั้น  เวลาที่เหมาะสมในการใส่คือขณะที่กำลังมีประจำเดือน หรือเมื่อประจำเดือนหมดใหม่        ก่อนใส่ห่วงอนามัย ต้องไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจร่างกายให้แน่ใจก่อนว่าคุณมีสุขภาพที่เหมาะสมที่จะใส่ห่วงอนามัยและเมื่อใส่ห่วงอนามัยแล้วแพทย์จะแนะนำวิธีการตรวจห่วงอนามัยให้ จนคุณสามารถตรวจห่วงอนามัยที่อยู่ในโพรงมดลูกด้วยตนเองว่าห่วงอนามัยยังอยู่หรือไม่ โดยไม่ต้องไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธาณสุขบ่อย ๆ     ผลดีของการใส่ห่วงอนามัย 
มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูง
-
ใส่แล้วมีผลป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที
-  
สามารถตั้งครรภ์ได้อีกเมื่อต้องการ โดยถอดห่วงอนามัยออก

          หลังจากใส่ห่วงอนามัยแล้วคุณจะมีอาการเป็นปกติทุกอย่าง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันทำการงานได้ตามปกติรวมทั้งไม่รบกวนต่อการร่วมเพศ  ผลดีของการใส่ห่วงอนามัยมีหลายประการอาทิเช่น

 

  - ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ผลสูงถึง 97%
  - ใส่ครั้งเดียวคุมกำเนิดได้นาน 3-8 ปี
  - ไม่ทำให้การร่วมเพศเปลี่ยนไปจากเดิม
  - มีลูกได้อีกเมื่อต้องการโดยถอดห่วงออก
  - สามารถกำหนดระยะเวลาการตั้งครรภ์ได้แน่นอนกว่า
  - ไม่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนใด ๆ
     
   อาการข้างเคียงของห่วงอนามัย
• 
อาจมีเลือดออกกะปริบกระปรอย หรือมากกว่าปกติในช่วงแรก
• 
ปวดท้องน้อยคล้ายมีประจำเดือน
• 
มีการติดเชื้อในอัวยวะสืบพันธุ์ได้ง่าย
• 
มีตกขาว  ข้อควรระวัง 

      1. ไปให้แพทย์ตรวจตามกำหนดทุกครั้ง

 

  2. ต้องไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมื่อตรวจห่วงอนามัยที่หมดอายุแล้วและใส่อันใหม่แทน
  3. ต้องไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เพื่อถอดห่วงอนามัยที่หมดอายุแล้วและใส่อันใหม่แทน
  4. เมื่อต้องการเลิกคุมกำเนิดต้องไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อถอดห่วงอนามัยให้
  5. เมื่อมีปัญหา หรือมีอาการผิดปกติหลังใส่ห่วงอนามัย ควรไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
     
 

edit @ 6 Dec 2008 09:57:24 by baipor

Comment

Comment:

Tweet

สุดยอด

#2 By (111.84.142.153) on 2010-09-07 17:48

รน่รน้รน่เเอopen-mounthed smile

#1 By (222.123.71.71) on 2010-06-16 18:43